Polityka prywatności (RODO)

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityka Como Concept S.R.L. jest szanowanie Twojej prywatności i przestrzeganie wszelkich obowiązujących prawa i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy zebrać o Tobie, w tym na naszej stronie internetowej, https://encapturestore.comoraz inne strony, które posiadamy i obsługujemy.

Dane osobowe to wszelkie informacje o Tobie, które można wykorzystać do zidentyfikowania. Obejmuje to informacje o tobie jako o osobie (takie jak imię i nazwisko, adres i data urodzenia), urządzenia, szczegóły płatności, a nawet informacje o tym, jak korzystasz z witryny lub usługi online.

W przypadku, gdy nasza strona zawiera linki do stron i usług innych firm, pamiętaj, że te strony i usługi mają własne zasady prywatności. Po podążaniu linkiem do dowolnej treści innych firm powinieneś przeczytać ich informacje o zasadzie prywatności na temat zbierania i wykorzystania danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy żadnej z twoich działań po opuszczeniu naszej witryny.

Polityka ta obowiązuje na dzień 27 marca 2024

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2024

Informacje, które zbieramy

Informacje, które zbieramy, należy do jednej z dwóch kategorii: „dobrowolnie dostarczane” informacje i „automatycznie gromadzone” informacje.

Informacje o „dobrowolnie dostarczanych” odnoszą się do wszelkich informacji, które świadomie i aktywnie dostarczasz podczas korzystania z lub uczestnictwa w naszych usługach i promocjach.

Informacje „automatycznie zebrane” odnoszą się do wszelkich informacji automatycznie wysyłanych przez Twoje urządzenia w trakcie dostępu do naszych produktów i usług.

Dane dziennika

Podczas wizyty naszej witryny nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczone przez przeglądarkę internetową. Może zawierać adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (IP), typ i wersję przeglądarki, strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły dotyczące Twojej wizyty.

Ponadto, jeśli napotkasz pewne błędy podczas korzystania z witryny, możemy automatycznie gromadzić dane o błędach i okolicznościach związanych z jego wystąpieniem. Dane te mogą zawierać szczegóły techniczne dotyczące twojego urządzenia, co próbowałeś zrobić, gdy wystąpił błąd, oraz inne informacje techniczne dotyczące problemu. Możesz otrzymywać powiadomienie o takich błędach, nawet w chwili, gdy wystąpią, że wystąpiły lub jaki jest charakter błędu.

Należy pamiętać, że chociaż te informacje mogą nie identyfikować się osobiście, może być możliwe połączenie ich z innymi danymi, aby osobiście zidentyfikować poszczególne osoby.

Dane urządzenia

Odwiedzając naszą stronę internetową lub w interakcję z naszymi usługami, możemy automatycznie gromadzić dane o Twoim urządzeniu, takie jak:

 • Rodzaj urządzenia
 • System operacyjny
 • Unikalne identyfikatory urządzeń
 • Ustawienia urządzenia
 • Dane geo-lokalizacji

Zbierane przez nas dane mogą zależeć od poszczególnych ustawień urządzenia i oprogramowania. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzeń lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje udostępniają nam.

Informacje osobiste

Możemy poprosić o dane osobowe - na przykład, gdy subskrybujesz nasz biuletyn lub skontaktujesz się z nami - co może zawierać jedną lub więcej z poniższych:

 • Nazwa
 • E-mail
 • Profile mediów społecznościowych
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu/telefonu komórkowego
 • Adres do domu/mailing

Uzasadnione powody przetwarzania twoich danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy uzasadniony powód. W jakim przypadku gromadzimy tylko dane osobowe, które są rozsądnie konieczne do świadczenia naszych usług.

Zbieranie i wykorzystanie informacji

Możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, gdy wykonujesz którykolwiek z poniższych na naszej stronie internetowej:

 • Zarejestruj się na konto
 • Kup dowolne produkty i/lub usługi
 • Kup subskrypcję
 • Zarejestruj się, aby otrzymywać od nas aktualizacje za pośrednictwem wiadomości e -mail lub kanałów mediów społecznościowych
 • Użyj urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do naszej treści
 • Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub na jakichkolwiek podobnych technologiach
 • Kiedy wspominasz o nas w mediach społecznościowych

Możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje do następujących celów, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • Aby zapewnić Ci podstawowe funkcje i usługi naszej platformy
 • Aby umożliwić dostosowanie lub spersonalizowanie doświadczenia z naszej strony internetowej
 • Aby przetworzyć wszelkie płatności transakcyjne lub bieżące
 • Aby dostarczyć produkty i/lub usługi
 • Aby się z Tobą skontaktować i komunikować
 • W przypadku analityki, badań rynku i rozwoju biznesu, w tym obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych
 • W przypadku reklamy i marketingu, w tym wysyłanie informacji promocyjnych na temat naszych produktów i usług oraz informacji o stronach trzecich, które uważamy
 • Aby umożliwić dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych
 • Aby przestrzegać naszych obowiązków prawnych i rozwiązać wszelkie spory, które możemy mieć
 • Aby przypisać dowolne treści (np. Posty i komentarze), przesyłacie, że publikujemy na naszej stronie internetowej
 • w celu zapobiegania bezpieczeństwu i oszustw oraz zapewnienia, że ​​nasze strony i aplikacje są bezpieczne, bezpieczne i używane zgodnie z naszymi warunkami użytkowania

Możemy łączyć dobrowolnie dostarczane i automatycznie gromadziliśmy dane osobowe z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł. Na przykład, jeśli zapewnisz nam swoją lokalizację, możemy połączyć to z ogólnymi informacjami o walucie i języku, aby zapewnić ulepszone wrażenia z naszej witryny i usługi.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Kiedy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, a podczas zachowania tych informacji będziemy chronić je w akceptowalnych komercyjnie środkach, aby zapobiec stratom i kradzieży, a także nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia, kopiowania, używania lub modyfikacji.

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, radzimy, aby żadna metoda elektronicznej transmisji lub pamięci nie była w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa danych.

Jesteś odpowiedzialny za wybranie dowolnego hasła i jego ogólnej siły bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w granicach naszych usług. Na przykład zapewnienie wszelkich haseł związanych z dostępem do danych osobowych i kont jest bezpieczne i poufne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Zachowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak potrzebujemy. Ten okres może zależeć od tego, do czego używamy twoich informacji, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Na przykład, jeśli podałeś nam dane osobowe w ramach tworzenia z nami konta, możemy zachować te informacje na czas trwania twojego konta w naszym systemie. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już wymagane do tego celu, usuniemy je lub sprawić, że anonimowo usuwając wszystkie szczegóły, które Cię identyfikują.

Jeśli jednak to konieczne, możemy zachować twoje dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym, księgowym lub zgłaszaniem lub do cele archiwizacji w interesie publicznym, naukowym lub historycznym cele lub cele statystyczne.

Prywatność dzieci

Nie celujemy żadnego z naszych produktów lub usług bezpośrednio u dzieci poniżej 13 roku życia i nie świadomie zbieramy danych osobowych o dzieciach poniżej 13 roku życia.

Ujawnienie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe:

 • rodzic, spółka zależna lub partner naszej firmy
 • zewnętrzni dostawcy usług w celu umożliwienia im świadczenia ich usług, w tym (bez ograniczeń) dostawców usług IT, dostawców przechowywania danych, hosting i serwerów, sieci reklam , dostawcy marketingu lub reklamy, profesjonalni doradcy i operatorzy systemów płatności
 • nasi pracownicy, kontrahenci i/lub powiązane podmioty
 • nasi obecni lub potencjalni agenci lub partnerzy biznesowi
 • Agencje sprawozdawcze, sądy, trybunały i organy regulacyjne, w przypadku, gdy nie zapłacisz za towary lub usługi, które świadczyliśmy
 • sądy, trybunały, organy regulacyjne i funkcjonariusze organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z jakimkolwiek faktycznym lub prospektywnym postępowaniem sądowym lub w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw prawniczych
 • Strony trzecie, w tym agenci lub podwykonawcy, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego
 • Strony trzecie do gromadzenia i przetwarzania danych
 • podmiot, który kupuje lub do którego przesyłamy wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa i działalność

Strony trzecie, których obecnie używamy, obejmują:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • PayPal
 • Płatności Google
 • Apple Pay

Twoje prawa i kontrolowanie danych osobowych

Twój wybór: Podając nam dane osobowe, rozumiesz, że będziemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie musisz nam jednak przekazywać danych osobowych, jeśli tego nie zrobisz, może to wpłynąć na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i/lub usług oferowanych na nią lub za jego pośrednictwem.

Informacje od stron trzecich: Jeśli otrzymamy dane osobowe o tobie od strony trzeciej, chronimy je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli jesteś stroną trzecią podającą dane osobowe o kimś innym, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę takiej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Zezwolenie na marketing: Jeśli wcześniej zgodziłeś się na korzystanie z danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych szczegółów.

Dostęp: Możesz poprosić o szczegóły dotyczące danych osobowych, które o Tobie posiadamy.

Korekta: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które o tobie posiadamy, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej Polityce prywatności. Podejmujemy rozsądne kroki w celu poprawienia wszelkich informacji, które są niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Niedyskryminacja: Nie będziemy dyskryminować ciebie za wykonywanie żadnych twoich praw do twoich danych osobowych. O ile dane osobowe nie są wymagane do zapewnienia konkretnej usługi lub oferty (na przykład przetwarzanie i realizację zamówień), nie będziemy odmówić towarów lub usług i/lub pobierać różne ceny lub stawki za towary lub usługi, w tym udzielanie rabatów lub inne korzyści lub nakładanie kar lub zapewnić inny poziom lub jakość towarów lub usług.

Powiadomienie o naruszeniach danych: Będziemy przestrzegać przepisów dotyczących nas obowiązujących w odniesieniu do każdego naruszenia danych.

Uskarżanie się: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie ustawę o ochronie danych i chcemy złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych szczegółów i podaj nam pełne szczegóły rzekomego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy twoją skargę i odpowiemy na ciebie, na piśmie, określając wynik naszego dochodzenia i kroki, które podejmiemy, aby złożyć skargę. Masz również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w odniesieniu do skargi.

Odejmij subskrypcję: Aby zrezygnować z subskrypcji z naszej bazy danych e-mail lub rezygnacji z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), skontaktuj się z nami, korzystając z szczegółów podanych w niniejszej Polityce prywatności, lub zrezygnować z urządzeń rezygnacji podanych w komunikacji. Być może będziemy musieli zażądać od Ciebie konkretnych informacji, aby pomóc nam potwierdzić Twoją tożsamość.

Zastosowanie Cookies

Używamy "cookies„Aby zebrać informacje o Tobie i Twojej aktywności w naszej stronie. cookie to niewielka część danych, które nasza witryna przechowuje na komputerze, i uzyskuje dostęp za każdym razem, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pomaga nam to służyć treściom na podstawie określonych preferencji.

Proszę zapoznać się z naszym Cookie Polityka, aby uzyskać więcej informacji.

Transfery biznesowe

Jeśli my lub nasze aktywa zostaną nabywani lub w mało prawdopodobnym wydarzeniu, abyśmy zejdzie z działalności lub wprowadzić upadłość, dołączylibyśmy dane, w tym dane osobowe, wśród aktywów przeniesionych do wszystkich stron, które nas nabywają. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą wystąpić i że każde strony, które nas nabywają, mogą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nadal wykorzystają twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką, które będą musiały założyć, ponieważ jest to podstawa jakiejkolwiek podstawy dla każdego Własność lub użycie praw, które mamy w sprawie takich informacji.

Granice naszej polityki

Nasza strona internetowa może link do witryn zewnętrznych, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i zasadami tych stron i nie możemy zaakceptować odpowiedzialności lub odpowiedzialności za ich praktyki prywatności.

Zmiany w tej polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, aktualnych akceptowalnych praktyk lub zmian legislacyjnych lub regulacyjnych. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą Politykę prywatności, opublikujemy zmiany tutaj pod tym samym linkiem, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli zmiany są znaczące lub w razie potrzeby obowiązujące prawo, skontaktujemy się z Tobą (na podstawie wybranych preferencji dotyczących komunikacji od nas) i wszystkich naszych zarejestrowanych użytkowników z nowymi szczegółami i linkami do zasady zaktualizowanej lub zmienionej.

W razie potrzeby prawo otrzymamy twoją zgodę lub damy ci możliwość wyboru lub zrezygnowania z, w stosownych przypadkach, wszelkich nowych wykorzystania danych osobowych.

Dodatkowe ujawnienia dotyczące ogólnego przepisów dotyczących ochrony danych (RODO) (UE)

Kontroler danych / procesor danych

RODO rozróżnia organizacje, które przetwarzają dane osobowe do własnych celów (znanych jako „kontrolery danych”) i organizacje przetwarzające dane osobowe w imieniu innych organizacji (znanych jako „procesory danych”). My, Como Concept S.R.L., zlokalizowany pod adresem podanym w naszej sekcji kontaktowej, jesteśmy kontrolerem danych i/lub procesorem w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Bazy prawne do przetwarzania twoich danych osobowych

Będziemy zbierać i wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo. W takim przypadku zbieramy i wykorzystamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzystym. Jeśli szukamy twojej zgody na przetworzenie twoich danych osobowych, a ty masz mniej niż 16 lat, będziemy szukać zgody twojego rodzica lub opiekuna prawnego na przetworzenie danych osobowych w tym konkretnym celu.

Nasze zgodne z prawem bazy zależą od używanych usług i ich korzystania. Oznacza to, że zbieramy i wykorzystujemy Twoje informacje z następujących podstaw:

Zgoda od ciebie

Gdzie wyrażasz zgodę na zebranie i wykorzystanie danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z dostarczanych przez nas obiektów; Nie wpłynie to jednak na żadne wykorzystanie informacji, które już miały miejsce. Możesz podać fizyczny adres w celu otrzymania zamówień. Chociaż możesz zmienić lub usunąć ten adres w dowolnym momencie, nie wpłynie to na zamówienia, które zostały już wysłane. Jeśli masz jakieś dalsze zapytania dotyczące wycofania zgody, prosimy o zapytanie, używając szczegółów podanych w sekcji kontakt niniejszej Polityki prywatności.

Wykonanie umowy lub transakcji

Gdzie zawarłeś umowę lub transakcję z nami lub w celu podjęcia kroków przygotowawczych przed naszą umową lub transakcją z tobą. Na przykład, jeśli kupisz od nas produkt, usługę lub subskrypcję, być może będziemy musieli wykorzystać informacje osobiste i płatności w celu przetworzenia i dostarczenia zamówienia.

Nasze uzasadnione interesy

Tam, gdzie oceniamy to, aby nasze uzasadnione interesy, takie jak zapewnienie, prowadzenie, ulepszanie i komunikowanie naszych usług. Rozważamy nasze uzasadnione interesy obejmujące badania i rozwój, zrozumienie naszych odbiorców, marketing i promowanie naszych usług, środki podjęte w celu wydajnego obsługi naszych usług, analizy marketingowe i środki podjęte w celu ochrony naszych praw i interesów.

Zgodność z prawem

W niektórych przypadkach możemy mieć prawny obowiązek wykorzystania lub przechowywania danych osobowych. Takie sprawy mogą obejmować (między innymi) nakazów sądowych, dochodzeń karnych, wniosków rządowych i obowiązków regulacyjnych. Jeśli masz jakieś dalsze zapytania dotyczące tego, w jaki sposób zachowujemy dane osobowe w celu przestrzegania prawa, prosimy o zapytanie, używając szczegółów podanych w sekcji kontaktuj się z niniejszą Polityką prywatności.

Międzynarodowe transfery poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Zapewnimy, że każde przeniesienie danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chronione przez odpowiednie zabezpieczenia, na przykład przy użyciu standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zastosowanie wiążącego Zasady korporacyjne lub inne prawnie akceptowane środki.

Twoje prawa i kontrolowanie danych osobowych

Ograniczać: Masz prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych, jeśli (i) martwisz się dokładnością swoich danych osobowych; (ii) uważasz, że twoje dane osobowe zostały niezgodne z prawem przetworzone; (iii) potrzebujesz nas do utrzymania danych osobowych wyłącznie w celu roszczenia prawnego; lub (iv) jesteśmy w trakcie rozważania twojego sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania na podstawie uzasadnionych interesów.

Sprzeciwianie się przetwarzaniu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych opartych na naszych uzasadnionych interesach lub interesie publicznym. Jeśli to się stanie, musimy zapewnić przekonujące uzasadnione podstawy do przetwarzania, które zastępuje twoje interesy, prawa i wolności, aby kontynuować przetwarzanie danych osobowych.

Przenośność danych: Możesz mieć prawo poprosić o kopię danych osobowych o tobie. Tam, gdzie to możliwe, podamy te informacje w formacie CSV lub innym łatwo czytelnym formacie maszyny. Możesz również mieć prawo do poproś o przeniesienie tych danych osobowych na rzecz strony trzeciej.

Skontaktuj się z nami

W przypadku wszelkich pytań lub obaw dotyczących Twojej prywatności możesz skontaktować się z nami, korzystając z następujących szczegółów:

Como Concept S.R.L.
info@encapturestore.com